Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Cấp phép dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Loại tài liệu: Cấp phép dịch vụ trò chơi điện tử
Thủ tục cấp phép biểu diễn nghệ thuật
STTTập tin Thủ tụcKích thước
1 THU_TUC-CAP_PHEP_BIEU_DIEN_NGHE_THUAT.doc 23.5 Kb

Nội dung trích yếu :
1. Tổ chức xin phép biểu diễn nghệ thuật ở các địa phương gửi trực tiếp hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính 01 (một) bộ hồ sơ bao gồm:
a. Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp;
b. Danh sách nhân viên trong đoàn biểu diễn nghệ thuật;
c. Chương trình biểu diễn;
d. Quyết định thành lập của tổ chức nghệ thuật biểu diễn do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp;
e. Công văn thống nhất cho phép biểu diễn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2. Trong thời hạn


Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết