Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin
Thu hồi và hủy bỏ Giấy Chứng tử (Bản chính và bản sao) số 14/2012, Quyển số 01/2011 do UBND Thị trấn Thạnh Mỹ cấp cho ông Cao Xuân Lô ngày 03/7/2012.
Đọc tiếp
Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch HĐND huyện, Đại biểu HĐND huyện tại Phòng Tiếp công dân huyện năm 2018
Đọc tiếp
Xúc tiến chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ Phát triển DNNVV cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh
Đọc tiếp
Trả lời đơn kiến nghị của Ông Đỗ Công Lan.
Ngày 08 tháng 12 năm 2015, UBND huyện nhận Đơn kiến nghị của Ông Đỗ Công Lan, Thường trú Tổ 6, thôn Thạnh Mỹ 2, thị trấn Thạnh Mỹ về việc Kiến nghị giải quyết bồi thường, hỗ trợ cây cối, hoa màu, trong đó: Kiến nghị bồi thường đối với cây Tà Vạc tại dự án mỏ đá vôi Thạnh Mỹ.
Đọc tiếp
Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết