Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Văn bản Huyện Nam Giang
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 171 items in 9 pages
686/UBND-KTN 31/08/2020 V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng, các cơ sở sản xuất VLXD
676/UBND-KTN 27/08/2020 V/v triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch Covid -19 và công tác chuẩn bị ứng phó, phòng chống thiên tai
667/UBND-VX 26/08/2020 V/ tăng cường công tác tuyên truyền, cổ động trực quan trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và bảo vệ trong tình hình mới
655/CV-BCĐ 25/08/2020 V/v Hoạt động của các Chốt kiểm soát, tổ giám sát và tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện trong tình hình mới
648/CV-BCĐ 21/08/2020 V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19
650/UBND-VX 21/08/2020 V/v thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
648/UBND-VX 21/08/2020 V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19
639/UBND-VX 20/08/2020 V/v tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 trên địa bàn huyện trong tình hình mới
1518/QĐ-UBND 19/08/2020 Kiện toàn chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19
1420/QĐ-UBND 12/08/2020 Quyết định về việc tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid -19
1418/QĐ-BCĐ 11/08/2020 Thành lập Tổ giám sát và tuyền truyền phòng chống Covid-19 tại Chợ Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
606/UBND-VX 11/08/2020 V/v Khẩn trương triển khai các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện
596/UBND-VX 10/08/2020 V.v Thực hiện công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID -19 trên hệ thống, thiết bị màn hình điện tử ngoài trời
44/TB-UBND 10/08/2020 Thông báo kết luận của Đ/c A Viết Sơn, PCT Phụ trách UBND huyện tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid -19
597/UBND-VX 10/08/2020 Khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Nam Giang
1408/QĐ-BCĐ 08/08/2020 Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng chống dịch Covid-19
585/UBND-VX 07/08/2020 V/v Chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và đối tượng bảo trợ xã hội hằng tháng trong thời gian phòng chống dịch Covid-19
584/UBND-VX 07/08/2020 V/v tiếp tục triển khai tuyên truyền pháp luật liên quan đến phòng, phòng chống dịch Covid-19
1403/QĐ-BCĐ 07/08/2020 Quyết định Kiện toàn Văn phòng Thường trực BCĐ Covid-19
573/UBND-VX 05/08/2020 Cử nhân sự về tại Văn phòng Thường trực BCĐ cấp huyện phòng, chống Covid-19 để thực hiện nhiệm vụ

Chính phủ điện tửLiên kết website
Liên kết