Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Danh bạ điện thoại
Phòng ban:
select
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 13 GoPage size:
1  Hai Zơ Râm Thị Hai
Phó Chủ tịch
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
01684.210.191

2 Phương A Vô Tô Phương
Phó Chủ tịch
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN
0908.499.555
05103.792.455
3  Sơn A Viết Sơn
Phó Chủ tịch
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN
0985.535977

4  Đúng Nguyễn Đức Đúng
Phó Chủ tịch
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện (UBMTTQVN)
0914.228206

5 Với Tơ Ngôl Với
Trưởng ban
Ban Tổ chức Huyện ủy
0706.081.990 - 0919.391.567
02353.792.666
6 Tuyết Doãn Thị Tuyết
Giám đốc
Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp
0357.209.890
05103.792.528
7  Dũng Nguyễn Ngọc Dũng
Phó Chánh Văn phòng
VĂN PHÒNG HĐND - UBND
0968.949.777
02353.981.999
8 Hòa A Lăng Thị Hòa
Chuyên viên
VĂN PHÒNG HĐND - UBND
0788.234.123
05103.792.528
9 Trượp A Lăng Trượp
Chánh Văn phòng
VĂN PHÒNG HĐND - UBND
0376.222.527
02353.902.333
10 Bhen A Rất Bhen
Chuyên viên
VĂN PHÒNG HĐND - UBND
0397203550
05103.792.276
11 Trình Trương Công Trình
Chuyên viên
VĂN PHÒNG HĐND - UBND
0975.597.744
05103.792.272
tctnamgiang@gmail.com
12  Nhân Bùi Thị Nhân
Văn thư
VĂN PHÒNG HĐND - UBND
0983.021.120
05103.792.271
buithinhan1@gmail.com
13 Hà Nguyễn Thị Ngân Hà
Văn thư
VĂN PHÒNG HĐND - UBND
0977.927.072
05103.792.271
14  Nhiên Chờ Rum Nhiên
Chủ tịch
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
0913.433.517

15 Cư Huỳnh Cư
Trưởng phòng
Phòng LĐTB&XH
0368.129.474
02535.509.955
16 Hùng Trần Ngọc Hùng
Phó phòng
Phòng Nội vụ
0989.151.000

17 Thu Lê Thị Lệ Thu
Kế Toán
Phòng LĐTB&XH
0979.210.970
3.792.159
18 Nhung Mai Thị Nhung
Chuyên viên
Phòng Nội vụ
0387.177.270

19 Thịnh Trần Vương Thịnh
Chuyên viên
Ban Tuyên giáo Huyện ủy
0982.792.532

20 Lan Văn Thị Lan
Chánh thanh tra
Thanh tra Huyện
0985.007.225
3.792.254
Chính phủ điện tửLiên kết website
Liên kết