Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Hoạt động khác
HĐND huyện Nam Giang tổ chức kỳ họp chuyên đề
Ngày 16/9, HĐND huyện Nam Giang khóa XII - nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 6 - kỳ họp chuyên đề
Đẩy mạnh tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2022
Ngày 23/3/2022; UBND huyện Nam Giang đã ban hành kế hoạch số 41-KH-UBND về tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2022
Lễ kết nghĩa giữa hai huyện Ngọc Lặc – tỉnh Thanh Hóa và huyện Nam Giang – tỉnh Quảng Nam
Hội chợ giới thiệu sản phẩm nông nghiệp thanh niên khởi nghiệp năm 2022
Tập huấn kỹ năng quản lý, khai thác, sử dụng phần mềm "quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp"
Sáng ngày 15 tháng 3; Huyện ủy Nam Giang đã tổ chức Tập huấn kỷ năng quản lý, khai thác, sử dụng phần mềm "quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp" cho đội ngũ cán bộ công chức Huyện ủy và Đảng ủy các xã, thị trấn trong huyện
Nam Giang hoàn thành công tác xây dựng, đánh giá xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày 17 tháng 01, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã ký quyết định số 169, về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Giang nhiệm kỳ 2021-2026
Chính phủ điện tử

Liên kết website
Liên kết