Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Hoạt động Đảng
Tổ chức đợt sinh hoạt về xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Huyện ủy Nam Giang vừa ban hành kế hoạch số 83-KH/HU về tổ chức đợt sinh hoạt về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện
Hội nghị giao ban Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn lần thứ I năm 2021
Sáng ngày 27 tháng 8; Huyện ủy Nam Giang tổ chức Hội nghị giao ban Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn lần thứ I năm 2021.
Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị 40 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội
Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kêt luận 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, gắn với nghiệp vụ chuyên môn và pháp luật Công đoàn.
Sơ kết các mặt hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2021
Sáng ngày 29 tháng 6, Huyện ủy Nam Giang tổ chức Hội nghị lần thứ 6, nhằm sơ kết các mặt hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2021. Tham dự hội nghị có Đ/c Phan Thái Bình- UVTVTU - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Hội nghị Huyện ủy mở rộng lần thứ V
Sáng ngày 30 tháng 3, Huyện ủy Nam Giang tổ chức Hội nghị lần thứ 5, nhằm sơ kết tình hình công tác 3 tháng đầu năm 2021 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Nam Giang: Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII cho hơn 200 cán bộ chủ chốt
Sáng ngày 18 tháng 1; Huyện ủy Nam Giang đã tổ chức Hội nghị Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII cho hơn 200 cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện.
Ông A Viết Sơn được bầu làm chủ tịch UBND huyện Nam Giang
Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết