Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Hoạt động Đảng
Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025
Khai mạc lớp bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới
Đảng bộ xã Đắc Pring tổ chức Đại hội lần thứ XVIII, Nhiệm kỳ 2020-2025
Trong 02 ngày 13 và 14 tháng 5; Đảng bộ xã Đắc pring đã tổ chức Đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có Đ/c Phan Văn Bình - PBT Huyện ủy.
Đại hội Đảng bộ xã La Ê khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
Sáng ngày 7 tháng 5; Đảng bộ xã La Ê đã tổ chức Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Giang, nhiệm kỳ 2020-2025
Hội nghị góp ý kiến cán bộ hưu trí vào dự thảo Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX
Huyện ủy Nam Giang tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX
Chính phủ điện tửLiên kết website
Liên kết