Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Hoạt động Đảng
Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng & phát triển công tác dân vận của đảng bộ huyện Nam Giang
Thành tựu, mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội các dân tộc thiểu số
Cách đây 46 năm, Đặc khu ủy Quảng Đà đã tổ chức Đại hội các dân tộc miền Tây Quảng Đà lần thứ IV, từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 5 năm 1973, tại thôn Pà Păng, xã Tà Pơơ. Tham dự Đại hội có 509 đại biểu, đại diện cho hơn 18.000 đồng bào các dân tộc thiểu số ở miền Tây Quảng Đà.
Nam Giang chú trọng công tác cán bộ người dân tộc thiểu số
Tổng quan tình hình Kinh tế Xã hội huyện Nam Giang
Xây dựng hệ thống chính trị ở huyện Nam Giang đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới
Đảng bộ huyện Nam Giang 70 năm xây dựng và phát triển
Phát huy truyền thống vẻ vang 70 năm của Đảng bộ, xây dựng Nam Giang giàu mạnh
Ngày 28/6/1949, Đảng bộ huyện Nam Giang ra đời, đây là sự kiện lịch sử rất trọng đại và nổi bật trong đời sống chính trị của nhân dân huyện nhà nửa đầu thế kỷ XX, đánh dấu một mốc quan trọng trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân Nam Giang.
Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết