Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Mặt trận - Đoàn thể
Chị Blúp Duyên, một cán bộ hội làm kinh tế giỏi
Tổ chức “Tết trồng cây” và phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2019
Tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
Vừa qua (03/01/2019), Huyện đoàn Nam Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào Thanh thiếu nhi (TTN) năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019
Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Zuôih lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024
Trong 02 ngày 26-27/12/2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Zuôih đã tổ chức thành công Đại hội khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024
Tà Pơơ: Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác phụ nữ năm 2018.
Vừa qua, ngày 18/12/2018, tại Hội trường UBND xã Tà Pơơ, Hội LHPN xã Tà Pơơ đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết tình hình hoạt động Hội và phong trào phụ nữ năm 2018, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
Cô "Ong thợ" ở trường làng
Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân
Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết