Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Cấp phép dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm
Loại thủ tục
select
Lọc thủ tục Xem tất cả
STTTên Thủ tục
1 Thủ tục cấp phép biểu diễn nghệ thuật
1. Tổ chức xin phép biểu diễn nghệ thuật ở các địa phương gửi trực tiếp hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính 01 (một) bộ hồ sơ bao gồm: a. Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp; b. Danh sách nhân viên trong đoàn biểu diễn nghệ thuật; c. Chương trình biểu diễn; d. Quyết định thành lập của tổ chức nghệ thuật biểu diễn do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp; e. Công văn thống nhất cho phép biểu diễn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 2. Trong thời hạn
2 Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
3 Thủ tục gia hạn, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Thủ tục gia hạn, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
4 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết