Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Quốc phòng - An ninh
Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022
Chiều ngày 21/11; Đảng ủy Quân sự huyện Nam Giang phối hợp với Viện kiểm sát Quân sự Quân khu 5 tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho gần 200 cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị LLVT trên địa bàn huyện.
Sơ kết cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí thiết bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; Xây dựng địa bàn an toàn giao thông và “Năm an toàn giao thông 2022”.
Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện xét duyệt thực lực tuyển quân năm 2023
Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy trên địa bàn huyện
Nam Giang tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đổi với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết