Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Văn bản Huyện Nam Giang
Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: Văn bản Huyện Nam Giang
Số/Ký hiệu: 620/UBND-KGVX
Ngày ban hành: 11/07/2021
Người ký: Tơ Ngôl Với
Ngày hiệu lực: 11/07/2021
Công văn
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
V/v đảm bảo biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với cán bộ, công chức, viên chức huyện Nam Giang về nhà vào cuối tuần tại thành phố Đà Nẵng.


Chính phủ điện tử

Liên kết website
Liên kết