Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Hộ tịch
Loại tài liệu: Hộ tịch
Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
STTTập tin Thủ tụcKích thước
1 17-4079-2016.doc 28 Kb
2 MAU_DON_17-4079-2016.doc 31.5 Kb

Nội dung trích yếu :
a) Thành phần hồ sơ:
- Tờ khai theo mẫu quy định;
- Bản sao Giấy chứng tử trước đây được cấp hợp lệ. Nếu không có bản sao Giấy chứng tử hợp lệ thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ liên quan có nội dung chứng minh sự kiện chết;
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết:
- 05 ngày làm việc;
- Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày.


Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết