Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Hộ tịch
Loại tài liệu: Hộ tịch
Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết ở nước ngoài
STTTập tin Thủ tụcKích thước
1 12-4079-2016.doc 31 Kb
2 MAU_DON_12-4079-2016.doc 32.5 Kb

Nội dung trích yếu :
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc.


Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết