Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Hộ tịch
Loại tài liệu: Hộ tịch
Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch có yếu tố nước ngoài; thay đổi, cải chính cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú trong nước
STTTập tin Thủ tụcKích thước
1 8-4079-2016.doc 29.5 Kb
2 MAU_DON_8-4079-2016.doc 31.5 Kb

Nội dung trích yếu :
Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Tờ khai theo mẫu quy định;
- Giấy tờ liên quan làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch.
Xuất trình: bản chính giấy tờ tùy thân để chứng minh về nhân thân và giấy tờ chứng minh nơi cư trú.
* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc. Trường hợp phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.


Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết