Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Hộ tịch
Loại tài liệu: Hộ tịch
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
STTTập tin Thủ tụcKích thước
1 3-4079-2016.doc 34.5 Kb
2 MAU_DON_3-4079-2016.doc 35 Kb

Nội dung trích yếu :
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
* Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết