Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Văn bản chỉ đạo
[Trở về]
Tiêu đề Công văn số 907/BCĐ(AN)
Tệp tin gốc 907-TB-BCD-AN  
STTTiêu đề
1 Công văn số 08/BCĐNTM-TH
2 Công văn số 907/BCĐ(AN)
3 QĐ số 1063/QĐ-UBND ngày 21/6/2019; công bố dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn xã Chơ Chun , huyện Nam Giang
4 02/BC-BCĐ ngày 08/5/2019; Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Nam Giang lần thứ III- 2019
5 01/TB-TNMT, Thông báo Kết quả xét chọn các tổ chức đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền khai thức khoáng sản tại khu vực thôn Tà Ul, xã Chà Vàl, huyện Nam Giang
6 Thông báo số 01/TB-UBND; Treo cờ rủ và dừng, hoãn tổ chức các chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao
7 Thông báo số 01/TB-TBĐH ngày 09/4/2019
8 Thông báo số 01/TB-BCĐ; Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Nam Giang
9 Đề an số 01/ĐA-BCĐ, Đề án phân bổ đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Nam Giang
10 thông báo số 13/TB-BQLCTV của BQL chương trình phát triển vùng huyện Nam Giang
11 Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 12/6/2018
12 Kế hoạch số 1484/KH-UBND ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v xét tuyển viên chức sự nghiệp Y tế tỉnh Quảng Nam năm 2018
13 Công văn số 01/TBVC-VHTT ngày 15/3/2018 của Tiểu Ban vật chất Lễ hội VHTT tỉnh năm 2018
14 công văn số 45/UBND-TH thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy chế làm việc của UBND huyện
15 TIN TUẦN SỐ 04, từ ngày 22/01/2018 đến ngày 26/01/2018
[Trở về]
Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết