Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Văn bản chỉ đạo
[Trở về]
Tiêu đề Công văn số 907/BCĐ(AN)
Tệp tin gốc 907-TB-BCD-AN  
STTTiêu đề
1 91/BC-UBND; công tác chỉ đạo, điều hành; tình hình phát triển KT-XH tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2020
2 Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 16/4/2020
3 Quyết định số 560-QĐ-BCĐ ngày 04/4/2020
4 Quyết định số 2765/QĐ-UBND ngày 04/12/2019; Quyết định công bố dịch tả lợ Châu phi trên địa bàn xã Đắc Pring huyện Nam Giang
5 QĐ số 2425/QĐ-UBND ngày 11/11/2019; công bố dịch tả lợn châu phi trên địa bàn xã Đắc Tôi
6 Quyết định số 2436/QĐ-UBND ngày 12/11/2019; Phân công công tác của UBND huyện Nam Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
7 Quyết định số 2432/QĐ-UBND huyện về việc ban hành quy chế hoạt động của BCĐ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN huyện Nam Giang
8 QĐ số 2425/QĐ-UBND ngày 11/11/2019; công bố dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn xã Chơ Chun , huyện Nam Giang
9 Quyết định số: 2413/QĐ-UBND; QĐ công bố dịch bệnh tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Zuôih huyện Nam Giang
10 Công văn số 05/CV-BCĐ
11 Công văn số 05/CV-BCĐ
12 Công văn số 08/BCĐNTM-TH
13 Công văn số 907/BCĐ(AN)
14 QĐ số 1063/QĐ-UBND ngày 21/6/2019; công bố dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn xã Chơ Chun , huyện Nam Giang
15 02/BC-BCĐ ngày 08/5/2019; Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Nam Giang lần thứ III- 2019
[Trở về]
Chính phủ điện tửLiên kết website
Liên kết