Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Văn bản Huyện Nam Giang
Loại văn bản: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: Văn bản Huyện Nam Giang
Số/Ký hiệu: 01/KH-HĐPH
Ngày ban hành: 06/01/2017
Người ký: A Viết Sơn
Ngày hiệu lực: 06/01/2017
Kế hoạch Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:01-KH-HDPH-2016.pdf[ Tải về ]1.19 Mb

Nội dung trích yếu :
Kế hoạch Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017


Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết