Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Văn bản Huyện Nam Giang
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Văn bản Huyện Nam Giang
Số/Ký hiệu: 2765/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/12/2016
Người ký: A Lăng Mai
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Quyết định Phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2017
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:2756-QD-UBND-2016.pdf[ Tải về ]2.73 Mb

Nội dung trích yếu :
Quyết định Phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2017


Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết