Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Văn bản Huyện Nam Giang
Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: Văn bản Huyện Nam Giang
Số/Ký hiệu: 164/BC-UBND
Ngày ban hành: 10/10/2016
Người ký: A Viết Sơn
Ngày hiệu lực: 10/10/2016
Báo cáo tình hình thực hiện Kinh tế xã hội 09 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 03 tháng cuối năm 2016
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:164-BC-UBND-2016.pdf[ Tải về ]832.84 Kb

Nội dung trích yếu :
Báo cáo tình hình thực hiện Kinh tế xã hội 09 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 03 tháng cuối năm 2016


Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết