Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Văn bản Huyện Nam Giang
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Văn bản Huyện Nam Giang
Số/Ký hiệu: 414/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 24/03/2016
Người ký: A Lăng Mai
Ngày hiệu lực: 24/03/2016
Quyết định kiện toàn Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Nam Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:414-QĐ-UBND-2016.pdf[ Tải về ]86.77 Kb

Nội dung trích yếu :
Quyết định kiện toàn Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Nam Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021


Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết