Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Văn bản Huyện Nam Giang
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Văn bản Huyện Nam Giang
Số/Ký hiệu: 2360A/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 04/09/2015
Người ký: A Lăng Mai
Ngày hiệu lực: 04/09/2015
Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2015 huyện Nam Giang
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:2360A-QD-UBND-2015.pdf[ Tải về ]1.36 Mb

Nội dung trích yếu :
Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2015 huyện Nam Giang


Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết