Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Văn bản Huyện Nam Giang
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Văn bản Huyện Nam Giang
Số/Ký hiệu: 368/UBND-KGVX
Ngày ban hành: 30/04/2021
Người ký: Tơ Ngôl Với
Ngày hiệu lực: 30/04/2021
Công văn
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:368-UBND-KGVX.PDF[ Tải về ]850.37 Kb
File thứ 2:368-UBND-KGVX.PDF[ Tải về ]850.37 Kb

Nội dung trích yếu :
V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới


Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết