Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Danh bạ điện thoại
Phòng ban:
select
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 12 GoPage size:
81 Tý A Lăng Tý
Chuyên viên
Ban Quản lý dự án Quỹ đất - Đô thị
01696.270.706 - 0968.066.082

alangtybqlnamgiang@gmail.com
82 Sáng Lê Xuân Sáng
Chuyên viên
Ban Quản lý dự án Quỹ đất - Đô thị
01698.771.117

lexuansangks117@gmail.com
83 Linh Phạm Hùng Linh
Chuyên viên
Ban Quản lý dự án Quỹ đất - Đô thị
0905.117.139

linh.pham.xd@gmail.com
84 My A Lăng Họa My
Kế Toán
Ban Quản lý dự án Quỹ đất - Đô thị
01697.368.526

hienthanhhuong@gmail.com
85 Thảo Phan Thị Thảo
Văn thư
Ban Quản lý dự án Quỹ đất - Đô thị
01653.522.857

86 Trung Zơ Râm Trung
Chuyên viên
Ban Quản lý dự án Quỹ đất - Đô thị
0328.090.986

87 Chững Bùi Thị Chững
Kế Toán
Ban Quản lý dự án Quỹ đất - Đô thị
0985.090.279

88 Quang Đinh Văn Quang
Chuyên viên
Ban Quản lý dự án Quỹ đất - Đô thị
0788.580.237
3.840.109
89 Hoàng Nguyễn Phước Hoàng
Chuyên viên
Ban Quản lý dự án Quỹ đất - Đô thị
0364.160.183

90 Thanh Nguyễn Huyền Thanh
Chuyên viên
Ban Quản lý dự án Quỹ đất - Đô thị
0905.436.431

91 Khỏe Nguyễn Mạnh Khỏe
Chuyên viên
Ban Quản lý dự án Quỹ đất - Đô thị
0962.931.109

92 Tài Phạm Châu Tài
Chuyên viên
Ban Quản lý dự án Quỹ đất - Đô thị
0982.144.449

93 Lưu Nguyễn Ngọc Lưu
Chuyên viên
Ban Quản lý dự án Quỹ đất - Đô thị
0988.433.969

94 Hoàng Huỳnh Ngọc Hoàng
Chuyên viên
Ban Quản lý dự án Quỹ đất - Đô thị
0968.888.249

95 Mỹ Nguyễn Thị Hoàng Mỹ
Văn thư
Ban Quản lý dự án Quỹ đất - Đô thị
0369.681.292

96 Thọ Nguyễn Thọ
Chuyên viên
Văn phòng Huyện ủy Nam Giang
0905.100.455
05103.792.946
thonamgiang@gmail.com
97 Ngân Nguyễn Thị Kim Ngân
Chuyên viên
Ban Tuyên giáo Huyện ủy

05103.792.945
98 Măn A Lăng Măn
Chủ tịch
UBND xã Cà Dy
0975.829.920
3.840.050
99 Hưng Tăng Tấn Hưng
Phó Ban KT-XH HĐND huyện
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
0987.850.657
3.840.051
tangtanhung@gmail.com
100 Dũng Lê Văn Dũng
Phó trưởng phòng
Phòng Dân Tộc
0905.439.615

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết