Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Nam Giang phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023

Chiều ngày 13/4, Huyện Nam Giang tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

Trong năm 2022, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Nam Giang tiếp tục được các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cụm, khối thi đua quan tâm triển khai thực hiện; các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện được duy trì phát triển và có sức lan tỏa trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo nên động lực to lớn góp phần mang lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Với những thành tích đạt được, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Nam Giang đã xét đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 10 tập thể; tặng bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân và tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho 4 cơ quan, đơn vị, địa phương dẫn đầu khối thi đua.

Nam Giang trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho 4 đơn vị dẫn đầu

Ngoài ra trong năm 2022, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện đã Giấy khen đột xuất cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm và 10 tâp thể, 129 cá nhân đạt thành tích cao tại các Hội thi do cấp tỉnh tổ chức năm học 2021-2022; tặng giấy khen cho 53 gia đình, 12 thôn văn hóa, 13 tộc họ, 13 tập thể và 09 cá nhân đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2022; tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 6 tập thể và 100 cá nhân đạt thành tích cao tại Đại hội TDTT tỉnh Quảng Nam lần thứ IX năm 2022, Hội thi thể thao các DTTS tỉnh Quảng.

Để phong trào thi đua yêu nước năm 2023 thiết thực, hiệu quả, huyện Nam Giang đã đề ra 12 nhiệm vụ trọng tâm trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tập trung công tác giảm nghèo bền vững, đồng thời đại diện các khối đã ký kết giao ước thi đua năm 2023.


Đại diện các khối ký kết giao ước thi đua 2023

Tác giả: Văn Khanh

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết