Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Nam Giang: Phấn đấu 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 31/01/2023, UBND Huyện Nam Giang vừa ban hành kế hoạch công tác cách hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện

Năm 2023, Huyện Nam Giang phấn đấu đạt tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến một phần trên tổng số hồ sơ đạt từ 65% trở lên; số hóa 60% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng lại của huyện.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính huyện Nam Giang

Phấn đấu mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt yêu cầu 90%, trong đó lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt 85% trở lên. Phấn đấu mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ cung cấp y tế, giáo dục công lập đạt 85% trở lên.  Phấn đấu 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước từ huyện đến xã được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng và được xử lý trên môi trường mạng. Tối thiểu 90% thủ tục hành chính (TTHC)/dịch vụ công trực tuyến được tích hợp vào Cổng DVC quốc gia. Tối thiểu 60% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được tích hợp, cho phép thanh toán trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia.

Tối thiểu 30% giao dịch thanh toán trực tuyến trên tổng số giao dịch thanh toán. 100% kết quả xử lý hồ sơ đồng bộ trên Cổng DVC quốc gia.Việc giao dịch trên các Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của các cấp được xác thực điện tử; người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền thuộc tỉnh.    Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết