Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Nam Giang-Khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề “Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo” năm 2021

Sáng ngày 30 tháng 11, Phòng Nội vụ phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện ủy Nam Giang khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề “Vấn đề Tôn giáo và chính sách Tôn giáo” năm 2021. Dự lễ Khai giảng có PGS,TS Ngô Văn Minh, Giảng viên cao cấp- Trưởng khoa Dân tộc và Tôn giáo Học viên Chính trị KVIII; đồng chí La Lim Hậu, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng BCĐ Tôn giáo huyện; lãnh đạo các ban, ngành của huyện, 65 học viên là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng công an, Cán bộ Ban tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng thôn của 12 xã, thị trấn và Cán bộ Đội An ninh Công an huyện.


Đ/c La Lim Hậu, PBT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại lế khai giảng 

Trong thời gian 3 ngày, học viên được nghiên cứu, tìm hiểu 4 chuyên đề, bao gồm: Tình hình tín ngưỡng, Tôn giáo ở Việt Nam; Chính sách Tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; Đảng viên với tín ngưỡng tôn giáo; Tôn giáo trong đời sống xã hội. Thông qua lớp bồi dưỡng góp phần trang bị, bổ sung, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh hàng năm ở địa phương.


Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí La Lim Hậu, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng BCĐ Tôn giáo huyện nhấn mạnh: Việc cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên về vấn đề tôn giáo và chính sách Tôn giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nội dung rất thiết thực, giúp cho các đồng chí học viên xác định rõ nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện các chính sách của Đảng nơi có đồng bào có đạo sinh sống. Qua đó, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, người theo đạo chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân,  đồng thời nâng cao cảnh giác về các thủ đoạn, âm mưu thâm độc lợi dụng, lôi kéo, kích động đồng bào tôn giáo chống lại cách mạng nước ta, làm thất bại âm mưu "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. Đồng chí cũng nhấn mạnh, mỗi đảng viên phải ra sức phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc để xây dựng Nam Giang phát triển vững mạnh, bình đẳng, văn minh./.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: Phòng Nội vụ

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết