Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Tổ chức Hội nghị Huyện ủy mở rộng lần thứ 20

Sáng ngày 17 tháng 9, Huyện ủy Nam Giang đã tổ chức hội nghị mở rộng lần thứ 20 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận đoàn thể 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2014.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết: 9 tháng đầu năm, mặc dù gặp không ít khó khăn thách thức nhưng Huyện ủy Nam Giang đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế địa phương tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và tích cực. Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm 2014 là 5.957,4 ha, đạt 99,3% kế hoạch, tăng 2,1% so với năm 2013. Diện tích cây lương thực có hạt: 3.568 ha, đạt 99,7% so với kế hoạch giao. Trong đó diện tích cây lúa nước đạt 2.427,7 ha bằng 99,9% so với kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực năm 2014 đạt 6.300 tấn, bằng 94,41% so với kế hoạch. Tình hình sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện 9 tháng đầu năm 2014 hoạt động ổn định. Giá trị sản xuất 9 tháng ước đạt 117,552 tỷ đồng, tăng 57,20%  so với cùng kỳ năm 2013.

Các hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế chuyển biến theo hướng tích cực; chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được quan tâm; 9 tháng đầu năm. Ban Thường vụ đã chuẩn y kết nạp 162 đảng viên mới, đạt 170% chỉ tiêu nghị quyết đề ra trong năm, tăng 70,5% so với cùng kỳ; chuyển Đảng viên chính thức cho 91 đồng chí và đề nghị Tỉnh ủy tặng Huy hiệu Đảng cho 54 đồng chí đủ điều kiện. 

Tại hội nghị, Huyện ủy Nam Giang đã sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 11, ngày 12/10/2009 của Tỉnh ủy về “Công tác dân vận trong tình hình mới”, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 25, ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 238 của Tỉnh ủy về Kết luận “ Hội nghị chuyên đề về phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo ở miền núi” gắn với 01 năm thực hiện Nghị quyết 11 của Huyện ủy về “ thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2013 – 2015 và những năm tiếp theo.

Tác giả: Văn Thủy

Nguồn tin: namgiangrt

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết