Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Tiếp tục học tập và làm theo Bác “Nói đi đôi với làm” sau đại hội đảng cấp cơ sở

Tính đến cuối tháng 5/2015, trên địa bàn huyện, Đại hội Đảng cấp cơ sở đã cơ bản hoàn thành. Các tổ chức cơ sở Đảng đã ban hành Nghị quyết, đề ra nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2015- 2020. Đây cũng là trí tuệ và là quyết tâm chính trị của từng tổ chức Đảng sẽ hoàn thành trong kế hoạch 5 năm đến. Việc học tập và làm theo Bác “Nói đi đôi với làm” sẽ thể hiện trong cách tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của từng địa phương, cơ quan, đơn vị mà Nghị quyết đã đề ra. Trong phạm vi của bài viết, chúng tôi xin trao đổi thêm về chủ đề này.

Như chúng ta đều biết, “Nói đi đôi với làm” là nguyên tắc đầu tiên trong ba nguyên tắc xây dựng đạo đức theo quan niệm của Hồ Chí Minh. Nói thì phải làm là thể hiện sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, nhận thức và việc làm. Để nói đi đôi với làm, cần phải có sự cố gắng, bền bỉ, quyết tâm, bởi vì bất cứ công việc nào, nhiệm vụ gì, dù lớn hay nhỏ, khó hay dễ, phức tạp hay đơn giản, nếu không ra sức phấn đấu thì cũng không thể thành công được. Nói đi đôi với làm thể hiện bằng kết quả công việc. Kết quả công việc là thước đo sự cống hiến của mỗi người. Với cán bộ, đảng viên, người lãnh đạo thì lời nói đi đôi với việc làm lại càng quan trọng và cần thiết, vì cán bộ là gốc của mọi công việc, là những tấm gương để quần chúng học tập noi theo. Nói đi đôi với làm là biểu hiện của sự gương mẫu, trung thực, trong sáng của cán bộ, đảng viên, công chức, nêu gương trước nhân dân.

“Nói đi đôi với làm” trước hết phải nói đúng chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, không được xuyên tạc, nói sai. Cán bộ, đảng viên phải nắm chắc mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra để tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân làm theo cho đúng. Nói đi đôi với làm, không được “nói một đàng, làm một nẻo”, nói được làm được sẽ mang lại những hiệu quả lớn, được nhiều người hưởng ứng và làm theo. Khi đề ra công việc, phải tránh cách nói chung chung, đại khái, khó hiểu. Khi nói cần phải cụ thể, thiết thực, từ nhỏ đến lớn, từ thấp đến cao, từ dễ đến khó. Cán bộ, đảng viên phải nói đi đôi với làm, nói trước, làm trước, không được hứa mà không làm. Thực tế hiện nay, số đông cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, không sợ khó khăn gian khổ, tận tụy, hy sinh, gương mẫu, tích cực, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, được Đảng tin yêu, được nhân dân mến phục. Tuy nhiên trong thực tế vẫn còn không ít cán bộ, đảng viên thiếu tinh thần trách nhiệm, tình trạng “nói không đi đôi với làm”, nói một đàng làm một nẻo, nói nhiều làm ít, làm không đến nơi đến chốn”… vẫn còn tồn tại và làm mất niềm tin trong nhân dân đối với Đảng. Chúng tôi nghĩ rằng, để biến chủ trương, Nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống thì trước hết cấp ủy, người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên phải có cách chỉ đạo tổ chức triển khai khoa học, có bước đi, lộ trình phù hợp; cần phải xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết cả nhiệm kỳ sát với thực tiễn khách quan ở địa phương, cơ quan, đơn vị và phải có sự đoàn kết, quyết tâm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Theo Hồ Chí Minh “Đảng phải luôn luôn xét lại những nghị quyết và những chỉ thị mình đã thi hành như thế nào. Nếu không vậy thì những chỉ thị và nghị quyết đó sẽ hóa ra lời nói suông mà còn hại đến lòng tin cậy của nhân dân đối với Đảng”. Đối với cán bộ, đảng viên “Cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh,…phải thật thà nhúng tay vào công việc”. Vì vậy, học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nói đi đôi với làm” là công việc thường xuyên, lâu dài, quan trọng. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, khi mà Đảng ta đang triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, thì mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu trong việc “Nói đi đôi với làm”, góp phần tích cực, thiết thực xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra sau Đại hội Đảng cấp cơ sở.


Tác giả: Văn Chương

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết