Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Nam Giang: Bổ sung xã Đắc Tôi đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2020-2025

Huyện ủy Nam Giang vừa ban hành Nghị quyết số 08-NQ/HU về việc điều chỉnh chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025)

Theo đó, thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025), bổ sung xã Đắc Tôi đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2020-2025 vào các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện(nhiệm kỳ 2020-2025), nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2020-2025 thành 3 xã gồm: Tà Bhing, La Dê và Đắc Tôi.


Đoàn Thanh niên xã Đắc Tôi giúp nhân dân phát triển mô hình cây cam vinh


Huyện ủy giao Ban thường vụ trên cơ sở một số chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được thống nhất, tập trung chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban ngành, Mặt trận và các tổ chức chính trị -xã hội ở huyện tập trung phối hợp đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã Đắc Tôi đạt chuẩn Nông thôn mới, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết