Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Nam Giang phấn đấu đến năm 2025 có 2 xã đạt chuẩn Nông thôn mới

Ban Thường vụ huyện ủy Nam Giang vừa ban hành Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.


Lễ hội đâm trâu của đồng bào Cơ tu huyện Nam Giang

   Theo đó, trong giai đoạn 2021-2025, xây dựng thôn A Liêng xã Tà Bhing và thôn Đắc Rế xã La Dê đạt chuẩn bộ tiêu chí xây dựng khu dân cư kiểu mẫu Nông thôn mới. Toàn huyện xây dựng 13 thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Bình quân mỗi xã đạt 15 tiêu chí/xã, không có xã đạt dưới 12 tiêu chí. Phát triển 10 HTX hoạt động trên lĩnh vực nông-lâm nghiệp. Có 10 sản phẩm đạt OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao trở lên. Giảm số hộ nghèo bình quân hàng năm 300 - 350 hộ, riêng xã Tà Bhing và La Dê tỷ lệ hộ nghèo đạt dưới 12% vào năm 2024. Tổ chức sàn giao dịch giới thiệu việc làm cho lao động 1phiên/năm. Phấn đấu mỗi năm giới thiệu 100-150 lao động có việc làm trong lĩnh vực Công nghiệp và dịch vụ. Định hướng đến năm 2030 duy trì chuẩn nông thôn mới ở các xã, thôn, khu dân cư trong giai đoạn 2021-2025. Có 4/11 xã đạt chuẩn xã Nông thôn mới, 25 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới, 4 khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Bình quân mỗi xã đạt 17 tiêu chí/xã, không có xã đạt dưới 14 tiêu chí v.v... Huyện Nam Giang cũng đề ra các giải pháp cho từng giai đoạn để phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tửLiên kết website
Liên kết