Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Hội Nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2019 , triển khai nhiệm vụ năm 2020

Chiều ngày 19/12/2019; UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Trong năm 2019; UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành, các lực lượng chức năng và các địa phương thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của tỉnh về tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Cạnh đó, Lực lượng Kiểm lâm từ huyện đến cơ sở đã thể hiện rõ vai trò trong công tác tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo vệ rừng, PCCCR, chống chặt phá rừng...  Hầu hết các vụ vi phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp đã được lực lượng Kiểm lâm phát hiện và kịp thời ngăn chặn, không gây thiệt hại nghiêm trọng về tài nguyên rừng... Kết quả đó đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững và duy trì ổn định công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn.Năm 2019, Hạt kiểm lâm huyện, các chủ rừng và các cơ quan chức năng đã phát hiện, lập biên bản 68 vụ vi phạm, thu giữ 32,439m3 gỗ xẻ, 0,616m3 gỗ tròn, 1xe ô tô,5 xe mô tô , 11 cá thể tê tê, 1 cá thể cầy hương, 43 kg động vật rừng, so với năm 2018, số vụ vi phạm giảm 66 vụ.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020: Tập trung triển khai thực hiện tốt Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; tiếp tục tăng cường chỉ đạo đối với công tác quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng; phát huy hiệu lực, hiệu quả của cấp ủy nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; phát hiện sớm các đối tượng phá hoại rừng, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp trên địa bàn; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hỗ trợ cộng đồng dân cư vùng đệm và giao khoán bảo vệ rừng đặc dụng; quản lý cưa xăng trong các khu rừng đặc dụng. Tăng cường trách nhiệm, ý thức bảo vệ rừng của người dân sống trong, gần các khu rừng đặc dụng trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng đảm bảo đúng mục đích, đúng quy định, không để xảy ra tình trạng lợi dụng việc thông thoáng trong thủ tục khai thác lâm sản để khai thác trái phép gỗ rừng tự nhiên. Tiếp tục rà soát, đối chiếu, chỉnh lý những điểm chưa phù hợp giữa bản đồ theo dõi diễn biến rừng và thực địa. Thực hiện tốt công tác PCCCR, với phương châm phòng là chính, chữa cháy kịp thời, hiệu quả, không để xảy ra cháy và cháy lớn; chỉ đạo các địa phương tăng cường vận động người dân trồng cây phân tán; cân đối ngân sách sự nghiệp để hỗ trợ trồng rừng phân tán. Cải tạo diện tích rừng trồng gỗ nhỏ hiện có thành rừng kinh doanh gỗ lớn.

Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tửLiên kết website
Liên kết