Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn huyện Nam Giang


Cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 là một nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính, triển khai chính phủ điện tử. Ngày 14/8/2019 UBND Huyện Nam Giang đưa dịch vụ này vào thực hiện đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình giao dịch hành chính, đồng thời nâng cao khả năng cung cấp thông tin, giảm áp lực giấy tờ trong công việc lên chính cơ quan quản lý Nhà nước tại địa chỉ http://dichvucong.quangnam.gov.vn, người dân, doanh nghiệp có thể dễ dàng truy cập các thông tin của sở, huyện về thông tin, dịch vụ của cơ quan nhà nước.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ huyện Nam Giang
Địa chỉ: Thôn Mực - Thạnh Mỹ - Nam Giang - Quảng Nam

Huyện Nam Giang hiện có 266 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến trong đó có 27 thủ tục hành chính lên dịch vụ công mức độ 3 còn lại là mức độ 2. Triển khai các dịch vụ công trực tuyến có nghĩa là công dân, doanh nghiệp có thể giao tiếp với chính quyền 24/24 giờ trong ngày, tại bất cứ nơi đâu có kết nối internet. Toàn bộ quy trình thủ tục hành chính khi được thực hiện qua mạng sẽ giúp giảm thời gian, chi phí trong giải quyết các thủ tục hành chính, nâng cao khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp, đồng thời giúp cơ quan quản lý Nhà nước có số liệu, báo cáo chính xác và kịp thời. Như vậy, công dân, doanh nghiệp chỉ phải đến duy nhất 1 lần để thanh toán lệ phí và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” tại cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu cho thấy mức độ quan tâm sử dụng dịch vụ công của người dân và doanh nghiệp không nhiều. Hơn nữa nhiều người dân chưa từng tiếp xúc công nghệ thông tin, khả năng sử dụng, cập nhật Internet còn thấp, do đó khó khăn trở ngại khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Vì vậy, đa số người dân vẫn lựa chọn cách truyền thống là đến trực tiếp cơ quan chức năng để thực hiện TTHC khi cần.

Trong thời gian đến UBND huyện sẽ tăng cường truyền thông và quảng bá hiệu quả, lợi ích về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến để tăng mức độ sử dụng dịch vụ của người dân, doanh nghiệp. Chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với người dân địa phương. Qua đó, từng bước hoàn thiện mô hình chính quyền điện tử, hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức trên địa bàn huyện./.

Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/07/2009 về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, chương trình dịch vụ công trực tuyến được triển khai theo 4 mức độ:

1. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.

2. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

3. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

4. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.Tác giả: Hoàng Hạnh

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tửLiên kết website
Liên kết