Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Nam Giang phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 5 - 7% mỗi năm

UBND tỉnh vừa phê duyệt đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 huyện Nam Giang với tổng kinh phí thực hiện gần 670 tỷ đồng, từ các nguồn: chương trình 30a (gần 70 tỷ đồng); Trung ương hỗ trợ (gần 315 tỷ đồng); ngân sách tỉnh (gần 193 tỷ đồng); ngân sách huyện (gần 87 tỷ đồng); ngân sách xã, đóng góp của nhân dân và huy động khác (hơn 5 tỷ đồng).

Đề án đặt mục tiêu đưa tổng sản lượng lương thực có hạt hàng năm trên địa bàn huyện đạt 6.700 tấn; giá trị sản xuất ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 15 - 20%; tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm 5 - 7%. Đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 32,28% (năm 2017 là 47,24); tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 75%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 56% trở lên. Đồng thời tăng cường mức độ đạt các tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn huyện; phấn đấu tăng bình quân 4 tiêu chí nông thôn mới/xã so với năm 2017, đạt tỷ lệ 13,82 tiêu chí/xã (năm 2017 đạt tỷ lệ bình quân 9,82 tiêu chí/xã).

Tác giả: Châu Nữ

Nguồn tin: Báo Quảng Nam

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tửLiên kết website
Liên kết