Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

Kênh thông tin đường đây nóng cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam mong nhận được phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về cải cách hành chính theo các nội dung sau đây:

1. Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện thủ tục hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước như: Từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; có hành vi sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm.

2. Phản ánh, kiến nghị được gửi hoặc liên hệ theo địa chỉ sau: - Tên cơ quan tiếp nhận kênh thông tin đường dây nóng cải cách hành chính: 

- Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam.

- Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại tiếp nhận thông tin đường dây nóng: - Điện thoại cố định (trong giờ làm việc hành chính): 0253.3833199 (Phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ);

- Điện thoại di động: 0914065627 (tiếp nhận thông tin trong thời gian từ 07h 00 đến 19h00 hàng ngày, kể cả thứ Bảy, chủ Nhật).

- Địa chỉ thư điện tử: cchcquangnam@gmail.com.

3. Lưu ý: - Phản ánh kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; nêu rõ nội dung phản ánh, kiến nghị. Đường dây nóng sẽ không tiếp nhận các thông tin chung chung, không có căn cứ xác định đơn vị, cá nhân liên quan. - Người cung cấp thông tin sẽ được giữ bí mật về danh tính, điện thoại, địa chỉ, nội dung phản ánh và được phản hồi kết quả xử lý.

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính…

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận theo một trong các cách thức sau:

- Gửi qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ: https://nguoidan.chính phủ.vn hoặc Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp tại địa chỉ: https://doanhnghiep.chinhphu.vn

- Gửi đến cơ quan:

+ Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

+ Địa chỉ: 62 Hùng Vương, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

+ Điện thoại: 0235.3852388

+ Email: tthcquangnam@gmail.com.

Tác giả: Admin

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử

Liên kết website
Liên kết