Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Từ điển Việt - Cơ tu, Cơ tu - Việt

UBND tỉnh Quảng Nam phát hành “Từ điển Cơtu - Việt, Việt - Cơ tu”, trong đó, có 4.500 từ ngữ Cơtu được đối chiếu với tiếng Việt và 5.000 từ ngữ tiếng Việt đối chiếu với tiếng Cơtu.

    Từ điển bao gồm những từ ngữ cơ bản thường dùng của tiếng Việt và tiếng Cơtu do Viện Ngôn ngữ học phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam thực hiện.
    Để tải chương trình ứng dụng sử dụng từ điển Việt - Cơ tu, Cơ tu - Việt sử dụng trên máy vi tính, vui lòng tải Tại đây
   
Để tải hướng dẫn sử dụng, vui lòng tải Tại đây

Tác giả: BQT

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tửLiên kết website
Liên kết