Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Văn bản Huyện Nam Giang
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 221 items in 12 pages
606/UBND-VX 11/08/2020 V/v Khẩn trương triển khai các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện
596/UBND-VX 10/08/2020 V.v Thực hiện công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID -19 trên hệ thống, thiết bị màn hình điện tử ngoài trời
44/TB-UBND 10/08/2020 Thông báo kết luận của Đ/c A Viết Sơn, PCT Phụ trách UBND huyện tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid -19
597/UBND-VX 10/08/2020 Khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Nam Giang
1408/QĐ-BCĐ 08/08/2020 Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng chống dịch Covid-19
585/UBND-VX 07/08/2020 V/v Chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và đối tượng bảo trợ xã hội hằng tháng trong thời gian phòng chống dịch Covid-19
584/UBND-VX 07/08/2020 V/v tiếp tục triển khai tuyên truyền pháp luật liên quan đến phòng, phòng chống dịch Covid-19
1403/QĐ-BCĐ 07/08/2020 Quyết định Kiện toàn Văn phòng Thường trực BCĐ Covid-19
573/UBND-VX 05/08/2020 Cử nhân sự về tại Văn phòng Thường trực BCĐ cấp huyện phòng, chống Covid-19 để thực hiện nhiệm vụ
82/KH-UBND 05/08/2020 Tổ chức thực hiện hỗ trợ trang thiết bị, vật tư y tế và nhu yếu phẩm cần thiết cho huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông, Nước CHDCND Lào về phòng chống dịch ...
568/UBND-VX 04/08/2020 V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện
569/UBND-VX 04/08/2020 V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của Đ/c Trần Văn Tân, PCTUBND tỉnh , Phó trưởng ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch Covid-19 tại thông báo kết luận ...
570/UBND-VX 04/08/2020 V/v tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
1372a/QĐ-BCĐ 03/08/2020 Thành lập Khu cách ly tập trung tại Trường Trung cấp nghề TNDT miền núi Quảng Nam trong phòng, chống dịch Covid-19
1373a/QĐ-BCĐ 03/08/2020 V/v thành lập lực lượng tiếp nhận, cách lý y tế tại khu cách ly tập trung Cơ sở 1 Trường Trung cấp nghề TNDT miền núi Quảng Nam trong phòng, chống Covid-19
561/UBND-VX 03/08/2020 V.v Kịp thời thông tin tuyên truyền thực hiện phòng, chống dịch Covid -19
1393/QĐ-BCĐ 03/08/2020 Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở khám chữa bệnh để phòng, chống dịch Covid-19
554/UBND-VX 31/07/2020 V/v Hỗ trợ lực lượng phục vụ công tác chốt chặn, kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Nam Giang
555/UBND-VX 31/07/2020 Triển khai các biện pháp chốt chặn, kiểm soát, cách ly xã hội để phòng, chống Covid-19
1363/QĐ-BCĐ 29/07/2020 Quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống dịch Covid-19

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết