Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Văn bản Huyện Nam Giang
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Văn bản Huyện Nam Giang
Số/Ký hiệu: 676-QĐ/HU
Ngày ban hành: 28/09/2021
Người ký: Lê Văn Hường
Ngày hiệu lực: 28/09/2021
Quyết định
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:QUYET DINH THANH LAP BAN CHI DAO COVID.pdf[ Tải về ]508.75 Kb
File thứ 2:QUYET DINH THANH LAP BAN CHI DAO COVID.pdf[ Tải về ]508.75 Kb

Nội dung trích yếu :
Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện phòng, chống dịch Covid


Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết