Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Văn bản Huyện Nam Giang
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Văn bản Huyện Nam Giang
Số/Ký hiệu: 652/UBND-KGVX
Ngày ban hành: 18/07/2021
Người ký: Tơ Ngôl Với
Ngày hiệu lực: 18/07/2021
Công văn
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
V/v tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới


Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết