Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Lịch sử địa lý
Giới thiệu khái quát về huyện Nam Giang
Khái quát chung về tình hình huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
Giới thiệu về tiềm năng phát triển du lịch Nam Giang
Huyện Nam Giang là huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam. Cách thành phố Đà Nẵng gần 70 km về phía Tây Nam, cách tỉnh lỵ Tam kỳ 120 km về phía Tây Bắc, cách cửa khẩu Đắc Ốc - Đắc Tà Ọc 70 km về phía Đông. Có chung đường biên giới hơn 70 km với nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Toàn huyện có 12 xã, thị trấn với 63 thôn. Dân số toàn huyện có trên 23.000 người, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm
Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết