Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Văn bản Huyện Nam Giang
Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: Văn bản Huyện Nam Giang
Số/Ký hiệu: 620/UBND-KGVX
Ngày ban hành: 11/07/2021
Người ký: Tơ Ngôl Với
Ngày hiệu lực: 11/07/2021
Công văn
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
V/v đảm bảo biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với cán bộ, công chức, viên chức huyện Nam Giang về nhà vào cuối tuần tại thành phố Đà Nẵng.


Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết