Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Văn bản Huyện Nam Giang
Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: Văn bản Huyện Nam Giang
Số/Ký hiệu: 3717/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/10/2021
Người ký: A Viết Sơn
Ngày hiệu lực: 30/10/2021
Quyết định
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:3717-QD-UBND 3010-2021.pdf[ Tải về ]659.5 Kb
File thứ 2:3717-QD-UBND 3010-2021.pdf[ Tải về ]659.5 Kb

Nội dung trích yếu :
Quyết định Về việc phân công chỉ huy công tác phòng, chống dịch tại xã Cà Dy và thành lập Văn phòng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tại xã Cà Dy


Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết