Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Văn bản Huyện Nam Giang
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Văn bản Huyện Nam Giang
Số/Ký hiệu: 605/UBND-KGVX
Ngày ban hành: 02/07/2021
Người ký: Tơ Ngôl Với
Ngày hiệu lực: 02/07/2021
Công văn
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:17. TIEP TUC PHONG CHONG COVID - Copy.signed.pdf[ Tải về ]633.86 Kb
File thứ 2:17. TIEP TUC PHONG CHONG COVID - Copy.signed.pdf[ Tải về ]633.86 Kb

Nội dung trích yếu :
Tiếp tục thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với cán bộ, công chức, viên chức có nhà ở tại thành phố Đà Nẵng


Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết