Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
 
Tiêu đề: Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện đợt I/2020 và thời gian tổ chức phỏng vấn
Người gửi: . Trương Công TrìnhNgày gửi: 15:38:09 10/06/2020 Lượt xem: 224
Tệp tin: 11-THÔNG BÁO THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN.doc