Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Văn bản Huyện Nam Giang
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Văn bản Huyện Nam Giang
Số/Ký hiệu: 1618/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 04/10/2018
Người ký: A Lăng Mai
Ngày hiệu lực: 04/10/2018
Quyết đinh Phê duyệt kết quả xét tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:1618-QD-UBND-2018.pdf[ Tải về ]81.48 Kb

Nội dung trích yếu :
Quyết đinh Phê duyệt kết quả xét tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018


Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết