Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Văn bản Huyện Nam Giang
Loại văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: Văn bản Huyện Nam Giang
Số/Ký hiệu: 02/CT-UBND-2017
Ngày ban hành: 07/02/2017
Người ký: A Lăng Mai
Ngày hiệu lực: 07/02/2017
Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý thu Ngân sách nhà nước năm 2017 trên địa bàn huyện Nam Giang
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:02-CT-UBND-2017.pdf[ Tải về ]1.39 Mb

Nội dung trích yếu :
Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý thu Ngân sách nhà nước năm 2017 trên địa bàn huyện Nam Giang


Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết