Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Văn bản Huyện Nam Giang
Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Văn bản Huyện Nam Giang
Số/Ký hiệu: 08/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 22/12/2016
Người ký: Zơ Râm Thị Hai
Ngày hiệu lực: 22/12/2016
Nghị quyết Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới huyện Nam Giang giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến 2030
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:08-2016-NQ-HDND.pdf[ Tải về ]1.73 Mb

Nội dung trích yếu :
Nghị quyết Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới huyện Nam Giang giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến 2030


Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết