Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Văn bản Huyện Nam Giang
Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: Văn bản Huyện Nam Giang
Số/Ký hiệu: 82/BC-UBND
Ngày ban hành: 08/06/2016
Người ký: Phạm Thị Như
Ngày hiệu lực: 08/06/2016
Báo cáo tình hình viện trợ, hợp tác với huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông, Lào giai đoạn 2011-2015 của UBND huyện Nam Giang
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:82-BC-UBND-2016.pdf[ Tải về ]176.77 Kb

Nội dung trích yếu :
Báo cáo tình hình viện trợ, hợp tác với huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông, Lào giai đoạn 2011-2015 của UBND huyện Nam Giang


Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết