Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Văn bản Trung Ương
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Văn bản Trung Ương
Số/Ký hiệu: 74/2014/TT-BTC
Ngày ban hành: 11/06/2014
Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày hiệu lực: 01/08/2014
Thông tư số 74/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Bãi bỏ Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:74-btc.signed.pdf[ Tải về ]147.01 Kb

Nội dung trích yếu :
Bãi bỏ Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 1793 lượt ]Quay lại
Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết