Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Danh bạ điện thoại
Phòng ban:
select
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 12 GoPage size:
101 Trường Mạc Trường
Chuyên viên
Phòng Dân Tộc
0976.162.299
3.840.049
102 Duy A Lăng Duy
Phó trưởng phòng
Phòng Dân Tộc
0984.916.685
3.840.047
103 Thảo Trần Thị Ngọc Thảo
Kế Toán
VĂN PHÒNG HĐND - UBND
0982.158.111
3.840.047
104 Bứ Brao Bứ
Phó Chánh Văn phòng
VĂN PHÒNG HĐND - UBND
0347.550.612

bub@quangnam.gov.vn
105 Vòm Chơ Rưm Thanh Vòm
Giám đốc
Trung tâm Y tế
0914.228.210
3.840.341
vomytng@gmail.com
106 Vân Nguyễn Thị Vân
Văn thư
Trung tâm Y tế
0763.630.403

vanttytnamgiang@gmail.com
107 Bình Nguyễn Văn Bình
Trưởng phòng
Phòng Nội vụ
0974.353.058
3.792.292
binhgd@gmail.com
108 Lộc Nguyễn Tấn Lộc
Chánh Văn phòng
Văn phòng Huyện ủy Nam Giang
0335.292.899

109 Thanh Nguyễn Thị Phương Thanh
Kế Toán
Phòng Văn hóa - Thông tin
0979.346.446

110 Vĩnh Châu Ngọc Vĩnh
Trưởng phòng
Phòng Giáo dục & Đào tạo
0977.539.958

vinhcn@quangnam.gov.vn
111 Hiền Bhờ Nướch Thị Bích Hiền
Trưởng phòng
Phòng Dân Tộc
0386.444.304

bichhiennamgiang@gmail.com
112 Thủy Lê Thị Thu Thủy
Kế Toán
Phòng Nông nghiệp & PTNT
0989.685.152

113 Đông Bờ Nướch Đông
Chuyên viên
Phòng LĐTB&XH
01649.793.801

114 Hải Bờ Nướch Hải
Trưởng phòng
Phòng LĐTB&XH
01299.334.377

115 Hiền A Lăng Thị Thu Hiền
Chuyên viên
Phòng LĐTB&XH
01629.681.525

116 Phượng Đỗ Thị Kim Phượng
Chuyên viên
Phòng LĐTB&XH
0905.741.500

117 Anh Nguyễn Văn Anh
Giám đốc
Bảo hiểm xã hội
0902.465.450

118 Thọ Nguyễn Viết Thọ
Phó Giám đốc
Bảo hiểm xã hội
0905.174.789

119 Hương Briu Thị Hương
Chuyên viên
Bảo hiểm xã hội
0982.263.717

120 Ngọc Đặng Thị Bảo Ngọc
Thủ quỹ
Bảo hiểm xã hội
01658.976.224

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết