Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Danh bạ điện thoại
Phòng ban:
select
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 12 GoPage size:
41 Ôn Hiền Văn Ôn
Chủ tịch
Hội Cựu Chiến binh
01696.472.369

42 Định Phạm Đắc Định
Phó Chủ tịch
Liên đoàn Lao động huyện
01657.809.556
3.608.083
43 Nga Đoàn Thị Thanh Nga
Chuyên viên
Liên đoàn Lao động huyện
0973.569.224
3.792.437
44 Thắng Trần Thị Thắng
Phó Chủ tịch
Hội Liên hiệp Phụ nữ
0905.040.535
3.792.336
45 Chương Nguyễn Đăng Chương
Phó Chủ tịch
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN
0968.488.205

chuongnd@quangnam.gov.vn
46 Phi Nguyễn Văn Phi
Phó Chánh Văn phòng
Văn phòng Huyện ủy Nam Giang
0985.014.499

phinamgiang@gmail.com
47 Miên Criêng Miên
Chủ tịch
Liên đoàn Lao động huyện
0989.564.499

48 Xớp Bớt Xớp
Phó Giám đốc
Trung tâm Văn hóa - Thể thao - TT -TH
0963.188.478

49 Anh Bùi Thế Anh
Bí thư
Huyện đoàn Nam Giang
01696.113.007

50 Sáu Nguyễn Sáu
Phó Trưởng ban
Ban Tuyên giáo Huyện ủy
0988.856.812

51 Hậu Bhờ Nướch Thị Bích Hậu
Ủy viên Thường trực
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện (UBMTTQVN)
0983.932.515

52 Huệ Huỳnh Thị Huệ
Kế Toán
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện (UBMTTQVN)
0905.095.500
3.792.466
53 Thoan Brao Y Thoan
Chuyên viên
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện (UBMTTQVN)
0975.654.790

54 Nở Lê Thị Nở
Cấp dưỡng
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện (UBMTTQVN)
0982.231.027

55 Chiến Lê Đình Chiến
Chuyên viên
Ban Tuyên giáo Huyện ủy
0987.163.041
3.792.317
56 An Hà Hôih Thị An Hà
Chuyên viên
Ban Tuyên giáo Huyện ủy
0974.240.088
3.792.317
57 Ngọ Châu Văn Ngọ
Trưởng ban
Ban Tuyên giáo Huyện ủy
0968.778.777
3.792.390
58 Tuyết Phạm Thị Tuyết
Phó Chủ nhiệm
Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy
0905.077.249

59 Cúc Bùi Thị Cúc
Phó Trưởng ban
Ban Dân vận Huyện ủy
0963.721.027

60 Sáu Võ Sáu
Chuyên viên
Văn phòng Huyện ủy Nam Giang
0976.996.446

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết