Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Danh bạ điện thoại
Phòng ban:
select
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 12 GoPage size:
21 Lâm Trần Hồng Lâm
Chuyên viên
Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy
0935.277.072

22 Phiên Tơ Ngôl Phiên
Chuyên viên
Phòng Tư Pháp
0983.839.845

23 Tuấn Đinh Anh Tuấn
Hạt trưởng
Hạt kiểm lâm Nam Giang
0905.021.411

24 Liệu Lê Viết Liệu
Trưởng phòng
Phòng Kinh tế - Hạ tầng (KTHT)
01687.081.225
05103.792.225
25 Trường Nguyễn Văn Trường
Chuyên viên
Phòng Tài Nguyên - Môi trường
0906.446.995

schoolnamgiang@gmail.com
26 Việt Võ Thị Việt
Chuyên viên
Phòng Tài Nguyên - Môi trường
0967.020.099

27 Lượn Zơ Râm Lượn
Chuyên viên
Phòng Tài Nguyên - Môi trường
01669.491.379

28 Hiền Hiên Hiền
Chuyên viên
Phòng Tài Nguyên - Môi trường
0947.746.595

29 Hai Trần Văn Hai
Chuyên viên
Phòng Tài Nguyên - Môi trường
0963.915.111

30 Tâm Nguyễn Trường Tâm
Trưởng phòng
Phòng Tài chính - Kế hoạch
0904.369.774
3.792.349
31 Hiền Lê Văn Hiền
Phó Chánh Văn phòng
VĂN PHÒNG HĐND - UBND
0973.424.351
3.984.286
32 Huyền Đàm Thị Thanh Huyền
Chuyên viên
Phòng Tài chính - Kế hoạch
01678.958.644

33 Mơ Lê Thị Mơ
Chuyên viên
BQL bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh
0905.392.190

34 Dũng Lê Văn Dũng
Phó trưởng phòng
Phòng Tài chính - Kế hoạch
0975.385.999

35 Hiền Trần Văn Hiền
Phó trưởng phòng
Phòng Kinh tế - Hạ tầng (KTHT)
0968 136 855

36 Phượng Nguyễn Thị Phượng
Chuyên viên
Phòng Tài chính - Kế hoạch
0935.649.796
05103.792.270
37 Thảo Bùi Thị Thanh Thảo
Chuyên viên
Phòng Tài chính - Kế hoạch
0973.434.462

38 Phương Hứa Thị Như Phương
Chuyên viên
Phòng Tài chính - Kế hoạch
0944.579.415

nhuphuong0407@gmail.com
39 Liên Trần Thị Liên
Chủ tịch
Hội Từ thiện
01665.481.071

40 Vượt A Lăng Vượt
Chủ tịch
Hội Nạn nhân chất độc màu da cam
01239.744.144

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết